Main Navigation

Other Sections

Important PLMAT Advisory (English version)

(1) Revised Application Options

In light of the threat posed by COVID-19, personal/manual application and submission of documents (Options 1 and 3) are suspended until further notice.
All applicants are requested to use Option 2 (online application and online submission) instead. To do this, simply fill out the online application form and upload scanned copies of the required documents to the PLMAT2020 page.

(2) New PLMAT Deadlines

The deadline for personal/manual submission of documents (for those who will avail of OPTIONS 1 and 3) will be on March 31 at 12:00 noon.
For those who will avail of OPTION 2 (online application and online submission of all documents), the deadline will be announced soon.

(3) PLMAT Postponement (Walk-in exams and March 15 test schedule)

The PLMAT scheduled on March 15, 2020 and all walk-in exams are suspended. All examinees are advised to wait for further announcements.
 

 

Mahalagang Abiso Ukol sa PLMAT (Filipino version)

(1) Dahil sa banta ng pagkalat ng COVID19, pansamantalang suspendido ang personal o manwal na aplikasyon at pagsussumite ng mga papeles (OPTION 1 at 3) para sa PLMAT.
 
Sa ngayon, hinihikayat ang lahat na gamitin ang OPTION 2 o online na pag-aplay at pagsumite ng mga papeles.
 
(2) Para sa mga pipiliin ang OPTION 1 at 3 (personal o manwal na aplikasyon at pagsumite ng papeles), ang HULING ARAW ng pagtanggap ng aplikasyon at mga dokumento ay sa ika-31 ng Marso.
 
Para naman sa mga pipiliin ang OPTION 2 (online na pag-apply at pagsumite ng papeles), mangyaring hintayin ang anunsiyo ng huling araw para dito.
 
(3) Pansamantalang ipagpapaliban ang mga pagsusulit ng PLMAT. Sa susunod na mga araw, hindi muna magkakaroon ng walk-in exams. Hindi rin muna matutuloy ang PLMAT na nakatakda sanang ganapin sa ika-15 ng Marso, 2020.
 
Pinapakiusapan ang lahat na hintayin ang susunod na abiso ukol sa mga bagong petsa ng PLMAT.