Main Navigation

Other Sections

Music helps unite the PLM community. Every Monday and official school activity, students, faculty, and staff alike sing in unison the “Pamantasang Mahal”, PLM’s official hymn.

Lyrics: Gatpuno Antonio J. Villegas, Mayor of Manila (1968)
Lyrics presented to the Board of Regents in Maharnilad (official name of the famous Manila City Hall).

Music: Prof. Felipe Padilla de Leon


Pamantasang Mahal

Official hymn of the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila

Pamantasan, Pamantasang Mahal
Nagpupugay kami't nag-aalay
Ng Pag-ibig, taos na paggalang
Sa patnubay ng aming isipan.

Karunungang tungo'y kaunlaran
Hinuhubog kaming kabataan
Maging Pilipinong mero'ng dangal
Puso'y tigib ng kadakilaan.

Pamantasang Lungsod ng Maynila
Kaming lahat dito'y iyong punla
Tutuparin pangarap mo't nasa
Pamantasan kami'y nanunumpa.
Pamantasan kami'y nanunumpa.