Main Navigation

Other Sections

UPDATE: See recent MCAT advisory here.  We will announce the new dates once the Enhanced Community  Quarantine is lifted.


The PLM College of Medicine is accepting applications for the MCAT (Medical College Admission Test) until March 31, 2020. The next MCAT will be held on April 19, 2020.

Qualified applicants must pay the Exam Fee of PhP3500 and submit the following requirements:

  1. Transcript of Record (TOR) reflecting their grades from First Year up to the 1st Semester of their Senior year in college;
  2. Certificate of General Weighted Average (GWA) duly signed by school officials; and
  3. 2x2 and 1x1 photo with white background.

Tumatanggap ng aplikasyon para sa MCAT (Medical College Admission Test) ang PLM hanggang sa ika-31 ng Marso, 2020. Ang susunod na MCAT ay gaganapin sa ika-19 ng Abril, 2020.

Ang mga kwalipikadong aplikante ay dapat magbayad ng Exam Fee na PhP3,500 at magsumite ng mga sumusunod:

  1. Transcript of Record (TOR) na nagpapakita ng mga grado mula sa Unang Taon (1st year) hanggang sa Unang Semestre ng Huling Taon (1st Sem Senior Year) sa kolehiyo;
  2. Katibayan ng GWA (General Weighted Average) na pirmado ng opisyal ng unibersidad o kolehiyo; at
  3. Larawang may sukat na 2x2 and 1x1 at puting background.

PLM Medical College Admission Test ongoing

PLM Medical College Admission Test ongoing