Main Navigation

Other Sections

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila announces a 1:00 p.m. cutoff for lining up for the validation and release of benefits under the City of Manila’s Social Amelioration Program.

Students, parents, and guardians heading to the University campus are advised to fall in line at an earlier time to ensure that their claim will be processed on the scheduled date. The cut-off time will apply starting today, October 15 until Friday, October 16.


[Filipino translation] PAUNAWA SA HULING ORAS NG PAGPILA PARA SA PAGKUHA NG SAP

Ngayong Huwebes, Oktubre 15 at Biyernes, Oktubre 16, hanggang 1:00 ng hapon lamang tatanggapin ang mga mag-aaral, magulang, at kinatawan upang maghain ng mga dokumento at makakuha ng benepisyo para sa Social Amelioration Program ng Lungsod ng Maynila.

Pumunta sa PLM at pumila nang maaga upang matiyak na ang benepisyo ay maipoproseso sa takdang araw.